Sale and lease back, alle informatie en mogelijkheden verzameld op SaleLeaseBack.nl.


Kijk ook eens op Beleggingspanden.nl
Actueel vraag en aanbod van Beleggingspanden op Internet!

Kredietonderzoek


Met het aangaan van een en/of voortzetten van een relatie kunnen financiële risico’s gemoeid zijn. Om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken kunt U een een kredietonderzoek laten uitvoeren.

Beleggingspanden biedt in samenwerking met Juridisch Adviesbureau Van Kleef & Partners B.V., gevestigd te ’s-Gravenhage, de mogelijkheid Uw potentiële (kandidaat) huurder te laten screenen.

Uitgangspunt van het kredietonderzoek is voor de verhuurder inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de potentiële relatie.

Binnen het kader van het onderzoek vindt, ingeval de huurder een natuurlijk persoon betreft, ondermeer verificatie van de personalia van de huurder plaats, nader onderzoek en verificatie van de inkomstenbron en wordt gericht onderzoek uitgevoerd naar de financiële- en moraliteitspositie van de kandidaat. Het betalingsgedrag wordt onder de loep genomen waarbij de vraag wordt beantwoord of de kandidaat geregistreerd is met eventuele achterstanden van betalen.

Vanzelfsprekend is het onderzoek ook toepaspaar ingeval de kandidaat huurder een onderneming, rechtspersoon, betreft. In zulks geval wordt de juridische structuur van de onderneming onderzocht, worden de activiteiten van het bedrijf onder de loep genomen en wordt een analyse gemaakt van de financiële situatie.

Omdat de onderzoeken worden verricht vanuit alle mogelijke onderzoeksperspectieven, biedt het onderzoek altijd up-to-date informatie en wordt de informatie derhalve niet verkregen uit databanken. Op basis van deze onderzoeken verkrijgt U een prima actueel beeld van de financiële positie van Uw (kandidaat) huurder.

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact met ons opnemen.

Beleggingspanden.nl - Sales

(Telefonisch bereikbaar op werkdagen van: 9.00 uur tot 17.00 uur)

Rembrandtlaan 18
3723 BJ Bilthoven

Tel: +31 (0)30-225.31.12
Fax: +31 (0)30-225.80.23
eFax: +31 (0)84-227.32.60
Email: info@beleggingspanden.nl

 
23 jan 2020
Verkocht in week 4 . Afgelopen week zijn de onderstaande beleggingspanden middels het Beleggingspanden.nl platfor...
17 jan 2020
Nieuw aanbod en mutaties | Beleggingspanden.nl. Hierbij kunnen wij u vrijblijvend informeren over de onderstaande nieuwe beleggingspanden en muta...
10 jan 2020
Nieuw aanbod en mutaties op Beleggingspanden.nl. Geachte belegger, Hierbij kunnen wij u vrijblijvend informeren over de onderstaande nie...
23 dec 2019
Nieuw aanbod | Fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2020. Geachte belegger, Hierbij kunnen wij u vrijblijvend informeren over de onderstaande nie...
HOME  ::  AANBOD  ::  VRAAG  ::  PLAATSEN  ::  CONTACT
SaleLeaseBack.nl © 2007 - 2020
Disclaimer | Sitemap | Plaatsen